Reserveren

Healing your Mind & Body brings back the Light that was always Inside 

U kan een wellness moment reserveren van maandag t.e.m zondag van 10u tot 22u (enkel op afspraak)

De Stille Gong

Paanderstraat 80

8791 Waregem

 

0492/777 211 (enkel bereikbaar via sms)

info@destillegong.be

De Stille Gong

Paanderstraat 80

8791 Waregem

 

0492/777 211 (enkel bereikbaar via sms)

info@destillegong.be

 

BE0808.199.545

IBAN: BE59 6718 0191 3926

 

Let op! Onze emails belanden al eens in de spam folder. Vermeld daarom steeds je telefoonnummer wanneer je ons een email stuurt.

Zo kunnen we je, indien nodig, toch contacteren.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave/website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.